INSKRYWINGS 2020

VIR VOLLEDIGE DOKUMENT - KLIK HIER OM AF TE LAAI

Liewe Ouers
Baie geluk met jou besluit om aan te sluit by die Wessiefamilie. Jy gaan beslis nie spyt wees oor jou keuse nie … ons is ‘n WENSPAN! Ouers, u kind sluit aan by ‘n skool wat ‘n ryke
geskiedenis van prestasies op akademiese-, kultuur- en sportgebied het.

Graag gee ons die volgende inligting rakende 2020 aan u deur:
AMPTELIKE SKOOLTYE VANAF 15 JANUARIE 2020
Maandag tot Vrydag: 07:15 tot 13:45
Elke eerste skooldag van ‘n nuwe kwartaal begin met saalopening en volgens die rooster is dit altyd Dag 1.

Kleredrag: Seuns dra baadjie met ‘n das, kort- of langbroek.
Dogters dra baadjie met ‘n rok.

SKOOLFONDS
Die voorgestelde skoolfonds vir 2020 kan eers goedgekeur word op 14 November 2019 tydens die begrotingsvergadering.

Skoolgelde vir 2019 is:
R3 000-00 (slegs Januarie)
R1 534-00 (Feb tot Nov)

Debietorders word op die eerste werksdag van elke maand van Januarie tot November verhaal. Aansoeke om vrystelling van skoolgelde moet jaarliks voor 31 Januarie by die kantoor ingehandig word. U bly egter verantwoordelik vir die betaling van alle skoolgeld tot u aansoek goedgekeur is.

KOSHUISGELD
Die voorgestelde koshuisgeld vir 2020 kan eers goedgekeur word op 14 November 2019 tydens die begrotingsvergadering.

Koshuisgeld vir 2019 is:
R20 700 per jaar
R2 070 (10 maande en is vooruitbetaalbaar op die 1ste van elke maand)
Indien geen betaling vir koshuisinwoning ontvang word nie, sal toelating verbeur word.

KOSHUIS MIDDAGETE
Leerders wat naskoolse aktiwiteite het, kan gebruik maak vir die fasiliteite by die koshuis.
Etekaartjies is vooruitbetaalbaar by die kantoor.
Koste: R40 per middagete.