Verskaffers

Die verskaffers van ons skooldrag is:

Ultimate School and Sport
20 Buffeldoring Rd
Klerksdorp

Wessiewinkel
Dinsdae gedurende pouse
Donderdae van 14:00 – 15:00

AK Bazaar
93 OR Tambo Straat
Klerksdorp