Vakkeuses Gr8-9

Graad 8

  • Enige 4 leerareas: 40%
  • VAKKE (Leerareas)

Graad 9

  • Afrikaans: 40%
  • Engels: 30%
  • Wiskunde: 40%
  • Nog 4 ander leerareas: 40%
Afrikaans HuistaalEngels Eerste Addisionele TaalWiskunde of Wiskundige Geletterdheid
LewensoriënteringLewenswetenskappeFisiese Wetenskappe (Wiskunde is ‘n vereiste)
Inligtingstegnologie – (Wiskunde is ‘n vereiste)GeografieVisuele Kunste
Rekeningkunde (Wiskunde word aanbeveel)Ekonomie (Wiskunde word aanbeveel)Besigheidstudies
Ingenieursgrafika en ontwerpVerbruikerstudiesRekenaarstoepassingstegnologie
ToerismeSiviele TegnologieDramatiese Kunste
Landbou-tegnologieLandbou-wetenskapLandbou-bestuur
Musiek
Hoërskool Wesvalia