Vakkeuses Gr10-12

LEERAREAS VIR GRAAD 10-12:

Vier verpligte vakke
Twee tale:

  • Afrikaans Huistaal *
  • Engels Eerste Addisionele Taal *
  • Wiskunde OF Wiskundige geletterdheid *
  • Lewensoriëntering

Drie keusevakke 
Enige drie ander goedgekeurde NKV-vakke

VOORWAARDES OM ‘N VAK IN GRAAD 10 TE NEEM:
Daar word aanbeveel dat leerders slegs met Wiskunde kan aangaan indien hulle 60% behaal het in graad 9.

SLAAGVEREISTES:
Vir alle verdere studies na skool, moet ‘n minimum van 30% behaal word in die taal van onderrig en leer van die betrokke instelling. Lewensoriëntering word wel vir promosie gebruik, maar word nie in aanmerking geneem vir naskoolse studies nie.

DIPLOMA STUDIES
Slaag NSS met 40% in 4 vakke

GRAADSTUDIES
Slaag met 50% in 4 van die vakke gemerk *
(Sekere fakulteite het bykomende vereistes)

Die volgende vereistes geld vir: 
NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT (NSS)
Afrikaans en enige 2 vakke: 40%
Enige 3 vakke: 30%

Afrikaans HuistaalEngels Eerste Addisionele TaalWiskunde of Wiskundige Geletterdheid
LewensoriënteringLewenswetenskappeFisiese Wetenskappe (Wiskunde is ‘n vereiste)
Inligtingstegnologie – (Wiskunde is ‘n vereiste)GeografieVisuele Kunste
Rekeningkunde (Wiskunde word aanbeveel)Ekonomie (Wiskunde word aanbeveel)Besigheidstudies
Ingenieursgrafika en ontwerpVerbruikerstudiesRekenaarstoepassingstegnologie
ToerismeSiviele TegnologieDramatiese Kunste
Landbou-tegnologieLandbou-wetenskapLandbou-bestuur
Musiek
Hoërskool Wesvalia