Ons Hoof

Dr. Frik Steenkamp het op 17 Mei 2002 sy doktorsgraad in Onderwysbestuur verwerf.

Sy doktorale proefskrif handel oor die werksbeskrywing van personeel verbonde aan skole met ‘n landbou-studierigting. Daarin stel hy ‘n model daar waarvolgens sodanige werksbeskrywings opgestel kan word wat van groot waarde kan wees vir beleidsvormers en skoolhoofde.

Dr. Steenkamp is op 1 Maart 1958 op Groblersdal gebore. Hy matrikuleer in 1975 aan die Hoërskool Wagpos, Brits.
Hy beklee die hoofpos by Wesvalia sedert April 2006.

Hy behaal die graad BAgric (1978) en die Hoër Onderwysdiploma (1979) aan die Universiteit van die Vrystaat. Daarna behaal hy die Verdere Diploma in Onderwys (1984) aan die Onderwyskollege vir Verdere Opleiding en die grade BEd (1987) en MEd (1989) aan die PU vir CHO. In 2015 behaal hy die BSC.AgricHona aan die Universiteit van die Vrystaat.

In sy onderwysloopbaan was hy ‘n onderwyser, departementshoof, adjunkhoof en hoof by die Hoërskool Barberton, Hoër Landbouskool Kuschke, Hoër Tegniese Skool Ligbron en Morgenzon Landbou Akademie, voordat hy in 2006 aangestel word as hoof van Hoërskool Wesvalia.

Dr. Steenkamp is ‘n toegewyde en bekwame hoof wat die belange van die leerders, ouers en personeel op die hart dra.

Eerste Skoolhoof:
W.R. Hindley – 1975–1990

Tweede Skoolhoof:
S.F. Marais – 1992–1996

Derde Skoolhoof:
G.K. Keyter – 1997–2005