Aansoekvorms

‘n Inskrywingsvorm moet vir elke nuwe leerder voltooi word.

Graad 9 tot graad 12 moet eers die kantoor skakel vir ‘n afspraak met ons skoolhoof.

Afskrifte van die volgende dokumente moet ingedien word:

  • Leerder se geboortesertifikaat
  • Ouers se identiteitsdokumente
  • Bewys van adres
  • Vorige rapport

Die inskrywingsfooi beloop R1000.00 wat in Januarie die eerste maand se skoolfonds afgetrek word. LET WEL: Inskrywingsfooi word slegs terugbetaal aan ouers wat verhuis na ‘n ander dorp (bewyse word benodig).

Skoolfonds vir 2022 beloop R2 150.00 per leerder per maand. (Februarie – November)

Die leerder se plek is eers bevestig sodra die inskrywingsfooi, nodige dokumente en volledige inskrywingsvorm ontvang is

Stoor die dokument op u rekenaar, vul dit in en stuur asb ‘n e-pos aan bemarking@wesvalia.co.za met die voltooide vorms en nodige afskrifte soos bo genoem.

U aansoek is eers suksesvol, sodra u ‘n bevestigende e-pos vanaf Hoërskool Wesvalia ontvang het.

BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA

Rek no: 01061290172

Tak kode: 632005

Verwysing: Naam + 2023